Datum in kraj: 1859, april 30., Ljubljana
Vsebina: Občinski svet izraža lojalnost cesarju Francu Jožefu I.
Original ali kopija: kopija
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 22,5 x 36,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: brez pečata
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave