Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku VIII (Božo Otorepec)

Register Krištofove bratovščine v Ljubljani 1489–1518

Osmi zvezek vsebuje računsko knjigo Krištofove bratovščine v Ljubljani iz let 1489–1518. Podatki so iz različnih let, saj številnih ni mogoče datirati natančno, temveč le okvirno po roki, ki jih je pisala. Gradivo je uvrščeno pod prvo nedvomno ugotovljeno letnico, to je 1489. Ker pa dan ni ugotovljiv, se za datum nastanka šteje 31. december tega leta. Več je navedeno v uvodu publikacije, ki ga je napisal dr. Božo Otorepec. Opozoriti je treba, da izvirnik zdaj hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana in ne več Kapiteljski arhiv kot v času izdaje tega zvezka. Vsebino zvezka smo prepisali in prenesli v elektronsko obliko zapisa (PDF), ki ga lahko odprete na spodnji povezavi:

Božo Otorepec, Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku, VIII zvezek

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave