Vojvoda Viljem odreja, da se sodnik v Ljubljani zagovarja le pred vicedomom in kdor ga hoče tožiti naj to stori pred njim, kot je to bilo že v starih časih.

Orig. papir v MALj; prepis iz 16. stol. v privil. knjigi Ljubljane v MALj, fol. 11′. /SI ZAL LJU 333-13/
Obj.; Richter v Klunovem Archiv f. L. d. H. Krain II. und III. Heft, str. 248, št. 19; Klun, Dipl. Carn., str. 22, št. 20; Schwindt-Dopsch, Ausgewählte Urkunden zur Verfassungsgeschichte, str. 284, št. 149; Komatar v Jahresbericht ljublj. realke 1903/4, str. 18, št. 10.

Wir Wilhalm von gotes gnaden herczog ze Osterreich, ze Steyr, ze Kernden vnd ze Krain, graf ze Tyrol etc. Bekennen als von alter her ein igleicher vnser richter ze Laybach sich verantwürt hat vor vnserm vicztum in Krain, also maynen vnd wellen wir noch gar ernstleichen, wer zu vnserm richter ze Laybach hab ze sprechen vmb wen das sey, daz der das tu vor vnserm vicztum in Krain, als das von alter herkomen ist vnd nyndert anderswo. Mit vrkund dicz briefs, geben ze Wienn an mittichen nach dem suntag Misericordia domini, anno domini etc. nonagesimo septimo.

dominus dux per
Fr. notarium suum

/Pečat izstavitelja na hrbtu listine, pritisnjen na papir čez vosek./

GZL III/25

Po originalu B. Otorepec

Opomba:
Objavljena v Božo Otorepec, Dragan Matić, Izbrane listine Zgodovinskega arhiva Ljubljana (1320-1782), Transkripcije z regesti in komentarji, Ljubljana 1998, str. 31-32.

Ljubljana
Čitalnica
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Ljubljani
Trdinova ulica 4, p. p. 1614
1001 Ljubljana
Sprejemna pisarna
ponedeljek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
petek: 8.00–12.00
Čitalnica:
T: +386 (0)1 306 13 20Sprejemna pisarna:
T:+386 (0)1 306 13 17
+386 (0)1 306 13 03
F: +386 (0)1 426 43 03
E: sprejemna@zal-lj.si
Kranj
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek, petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8
4000 Kranj
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)4 280 59 00
F: +386 (0)4 202 44 48
E: zal.kra@zal-lj.si
Novo mesto
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek,petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1 (grad Grm)
8000 Novo mesto
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)7 394 22 40
F: +386 (0)7 394 22 48
E: zal.nme@zal-lj.si
Škofja Loka
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1c
4220 Škofja Loka
   T: +386 (0)4 506 07 00
F: +386 (0)4 506 07 08
E: zal.skl@zal-lj.si
Idrija
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2
5280 Idrija
  T: +386 (0)5 372 22 70
F: +386 (0)5 372 22 71
E: zal.idr@zal-lj.si

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave