Vojvoda Viljem odreja, da se sodnik v Ljubljani zagovarja le pred vicedomom in kdor ga hoče tožiti naj to stori pred njim, kot je to bilo že v starih časih.

Orig. papir v MALj; prepis iz 16. stol. v privil. knjigi Ljubljane v MALj, fol. 11′. /SI ZAL LJU 333-13/
Obj.; Richter v Klunovem Archiv f. L. d. H. Krain II. und III. Heft, str. 248, št. 19; Klun, Dipl. Carn., str. 22, št. 20; Schwindt-Dopsch, Ausgewählte Urkunden zur Verfassungsgeschichte, str. 284, št. 149; Komatar v Jahresbericht ljublj. realke 1903/4, str. 18, št. 10.

Wir Wilhalm von gotes gnaden herczog ze Osterreich, ze Steyr, ze Kernden vnd ze Krain, graf ze Tyrol etc. Bekennen als von alter her ein igleicher vnser richter ze Laybach sich verantwürt hat vor vnserm vicztum in Krain, also maynen vnd wellen wir noch gar ernstleichen, wer zu vnserm richter ze Laybach hab ze sprechen vmb wen das sey, daz der das tu vor vnserm vicztum in Krain, als das von alter herkomen ist vnd nyndert anderswo. Mit vrkund dicz briefs, geben ze Wienn an mittichen nach dem suntag Misericordia domini, anno domini etc. nonagesimo septimo.

dominus dux per
Fr. notarium suum

/Pečat izstavitelja na hrbtu listine, pritisnjen na papir čez vosek./

GZL III/25

Po originalu B. Otorepec

Opomba:
Objavljena v Božo Otorepec, Dragan Matić, Izbrane listine Zgodovinskega arhiva Ljubljana (1320-1782), Transkripcije z regesti in komentarji, Ljubljana 1998, str. 31-32.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave