Rudolf, vojvoda avstrijski, štajerski in koroški naroča Levtoldu von Stadek, deželnemu glavarju na Kranjskem naj prepove ogrskim in drugim trgovcem, ki trgujejo z živino in drugim blagom uporabljati neobičajne in neprave ceste, da ne bo to v škodo vladarjevim mitnicam in tudi mestom in trgom.

Orig. perg. v MALj. /SI ZAL LJU 333-3/
Obj.: Komatar v Jahresbericht ljublj. realke 1903/4, str. 16, št. 3.

Wier Rudolf von gots gnaden herczog ze Österreich, ze Steyr vnd ze Kernden. Embieten vnserm getrewen lieben Levtolden von Stadek vnserm hauptman in Chrayn vnser gnad vnd allz gut. Wir haben vernomen daz die chaufleut von Vngern vnd etzlich ander mit ir chavfmanschaft mit vihe vnd mit anderm ding varen vnd ziehen vngewonleich vnd vnrecht strazze damitte si vns vntragen vnser maut vnd ouch vnsern stetten vnd maerchten daran vnrecht geschicht. Darumb emphelhen wir dir ernstlich vnd wellen daz du dieselben vngewonleich vnd vnrecht strazze werest vnd si niderligest von vnsern wegen vnd verruefest genczlich. Mit vrkund dicz briefs geben ze Graecz an dem nesten pfinstag nach dem aschtag anno domini millesimo tricesimo sexagesimo.

/Pečat izstavitelja pritisnjen na hrbtu listine skoro popolnoma odpadel./

GZL III/3

Po originalu B. Otorepec

Opomba:
Objavljena v Božo Otorepec, Dragan Matić, Izbrane listine Zgodovinskega arhiva Ljubljana (1320-1782), Transkripcije z regesti in komentarji, Ljubljana 1998, str. 17-18.

Ljubljana
Čitalnica
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Ljubljani
Trdinova ulica 4, p. p. 1614
1001 Ljubljana
Sprejemna pisarna
ponedeljek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
petek: 8.00–12.00
Čitalnica:
T: +386 (0)1 306 13 20Sprejemna pisarna:
T:+386 (0)1 306 13 17
+386 (0)1 306 13 03
F: +386 (0)1 426 43 03
E: sprejemna@zal-lj.si
Kranj
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek, petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8
4000 Kranj
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)4 280 59 00
F: +386 (0)4 202 44 48
E: zal.kra@zal-lj.si
Novo mesto
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek,petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1 (grad Grm)
8000 Novo mesto
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)7 394 22 40
F: +386 (0)7 394 22 48
E: zal.nme@zal-lj.si
Škofja Loka
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1c
4220 Škofja Loka
   T: +386 (0)4 506 07 00
F: +386 (0)4 506 07 08
E: zal.skl@zal-lj.si
Idrija
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2
5280 Idrija
  T: +386 (0)5 372 22 70
F: +386 (0)5 372 22 71
E: zal.idr@zal-lj.si

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave