Rudolf, vojvoda avstrijski, štajerski in koroški naroča Levtoldu von Stadek, deželnemu glavarju na Kranjskem naj prepove ogrskim in drugim trgovcem, ki trgujejo z živino in drugim blagom uporabljati neobičajne in neprave ceste, da ne bo to v škodo vladarjevim mitnicam in tudi mestom in trgom.

Orig. perg. v MALj. /SI ZAL LJU 333-3/
Obj.: Komatar v Jahresbericht ljublj. realke 1903/4, str. 16, št. 3.

Wier Rudolf von gots gnaden herczog ze Österreich, ze Steyr vnd ze Kernden. Embieten vnserm getrewen lieben Levtolden von Stadek vnserm hauptman in Chrayn vnser gnad vnd allz gut. Wir haben vernomen daz die chaufleut von Vngern vnd etzlich ander mit ir chavfmanschaft mit vihe vnd mit anderm ding varen vnd ziehen vngewonleich vnd vnrecht strazze damitte si vns vntragen vnser maut vnd ouch vnsern stetten vnd maerchten daran vnrecht geschicht. Darumb emphelhen wir dir ernstlich vnd wellen daz du dieselben vngewonleich vnd vnrecht strazze werest vnd si niderligest von vnsern wegen vnd verruefest genczlich. Mit vrkund dicz briefs geben ze Graecz an dem nesten pfinstag nach dem aschtag anno domini millesimo tricesimo sexagesimo.

/Pečat izstavitelja pritisnjen na hrbtu listine skoro popolnoma odpadel./

GZL III/3

Po originalu B. Otorepec

Opomba:
Objavljena v Božo Otorepec, Dragan Matić, Izbrane listine Zgodovinskega arhiva Ljubljana (1320-1782), Transkripcije z regesti in komentarji, Ljubljana 1998, str. 17-18.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave