Nadvojvoda Ernest naroča Ulriku Šenku z Ostrovice, deželnemu glavarju na Kranjskem, naj zapove vsem plemičem, ki imajo hiše v mestu Ljubljani, da jih naselijo in plačujejo mestu dajatve, popravijo obzidje ob hišah. V nasprotnem slučaju je dovolil meščanom, da se takih hiš polastijo, jih naselijo ali pa porušijo in tam zgradijo obzidje.

Orig. papir v MALj /levi in levi spodnji del izgubljena, toda tekst je nepoškodovan/; /SI ZAL LJU 333-19/
prepis iz 16. stol. v privil. knjigi Ljubljane v MALj, fol. 4-4′.

Obj.: Richter v Klunovem Archiv f. L. d. H. Krain II. und III. Heft, str. 249-250, št. 22; Klun, Dipl. Carn., str. 23, št. 23; Komatar v Jahresbericht ljublj. realke 1903/4, str. 19, št. 14.
Prim.; Zwitter, Star. kranj. mesta, str. 42; Vilfan, Zgod. neposrednih davkov … ZČ VI-VII/1952-3/, str. 420.

Wir Ernst von gotes gnaden erczherczog ze Osterreich, ze Steir, ze Kernden vnd ze Krain, graf ze Tirol etc. Embieten vnserm lieben getrewn Vlrichen dem Schenkchen von Osterwicz vnserm haubtmann in Krain vnser gnad vnd alles guot. Wir emphelhen dir vnd wellen ernstlich, daz du mit n.allen edeln lewten, die hewser in vnser statt zu Laybach haben, von vnsern wegen schaffest, daz sy dieselben ire hewser fürsich vnd an vercziehen beseczen, pawen vnd stifftlich machen, damit vns vnser dienst vnd der obgenanten vnserer statt ire recht dauon wideruaren vnd geuallen vnd auch die stattmawr an denselben ieren oerttern mawren, beuesten vnd bewarn, damit vns an derselben vnserer statt kain schad dauon beschehe. Welh aber das vnuerczogenlich nicht tuon wolten, so haben wir vnsern egenanten burgern erlaubt sich derselben hewser ze vnderwinden vnd die stifften vnd pawen zu vnserm nucz oder gancz niderzebrechen vnd die stattmawr an denselben oertern ze pawen vnd ze machen, damit dieselb vnser statt dauon bewart sey. Geben ze Boczen an samcztag nach gotsleichnams tag, anno domini etc. sextodecimo.
dominus dux in consilio

/Pečat izstavitelja na hrbtu listine, udarjen na papir čez vosek, ohranjen./

GZL III/31

Po originalu B. Otorepec

Opomba:
Objavljena v Božo Otorepec, Dragan Matić, Izbrane listine Zgodovinskega arhiva Ljubljana (1320-1782), Transkripcije z regesti in komentarji, Ljubljana 1998, str. 37-38.

Ljubljana
Čitalnica
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Ljubljani
Trdinova ulica 4, p. p. 1614
1001 Ljubljana
Sprejemna pisarna
ponedeljek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
petek: 8.00–12.00
Čitalnica:
T: +386 (0)1 306 13 20Sprejemna pisarna:
T:+386 (0)1 306 13 17
+386 (0)1 306 13 03
F: +386 (0)1 426 43 03
E: sprejemna@zal-lj.si
Kranj
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek, petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8
4000 Kranj
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)4 280 59 00
F: +386 (0)4 202 44 48
E: zal.kra@zal-lj.si
Novo mesto
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek,petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1 (grad Grm)
8000 Novo mesto
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)7 394 22 40
F: +386 (0)7 394 22 48
E: zal.nme@zal-lj.si
Škofja Loka
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1c
4220 Škofja Loka
   T: +386 (0)4 506 07 00
F: +386 (0)4 506 07 08
E: zal.skl@zal-lj.si
Idrija
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2
5280 Idrija
  T: +386 (0)5 372 22 70
F: +386 (0)5 372 22 71
E: zal.idr@zal-lj.si

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave