Datum in kraj: s. d. (ok. 1500-1520)
Vsebina: Prior in konvent avguštinskega samostana pri sv. Jakobu v Ljubljani vidimirata listino, datirano 1463, december 10., Kranj, v kateri ljubljanski škof Žiga Lamberg prosi za podelitev kaplanije, zaradi opravljanja maše pri sv. Nikolaju.
Original ali kopija: kopija iz 16. stoletja
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 21,0 x 31,5 (dva folija)
Ohranjenost: dobra
Pečat: _
Objave: Otorepec, GZL IV/71.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave