Spoštovani,

v skladu z 39., 53. in 54. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06, 24/14 – Odl. US in 51/14) in 4. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16) vas obveščamo, da bo Zgodovinski arhiv Ljubljana za vse, ki že imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti organiziral

DELAVNICE ZA USLUŽBENCE, KI DELAJO Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM

Delavnice bodo potekale v naslednjih terminih:

21. marec 2022: 9:00 ZDRAVSTVO IN SOCIALA
11:00 KULTURA IN ŠPORT

22. marec 2022: 9:00 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

23. marec 2022 9:00 GOSPODARSTVO
12:00 PRAVOSODJE

24. marec 2022 9:00 UPRAVA, OBLJUBLJANSKO OBMOČJE

29. marec 2022 9:00 UPRAVA, LJUBLJANSKO OBMOČJE

Delavnice bodo potekale preko aplikacije ZOOM, trajale bodo največ 3 ure.

Delavnica se upošteva kot strokovno izobraževanje iz 10. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16).

Prijave sprejemamo do vključno 15. 3. 2022 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest.  

Cena delavnice je 60,00 EUR.

Število prijav je omejeno. Prijavnica in več informacij je na voljo na spletni strani arhiva www.zal-lj.si.

Prijave zbiramo preko http://www.zal-lj.si/prijavnica-za-arhivsko-delavnico/. Prijavnica velja kot naročilnica.

Z lepimi pozdravi,

dr. Zdenka Semlič Rajh, direktorica

Prilagoditev pisave