Spoštovani,

v skladu z 39., 53. in 54. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06, 24/14 – Odl. US in 51/14) in 4. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16) vas obveščamo, da bo

Zgodovinski arhiv Ljubljana za vse, ki že imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti organiziral

DELAVNICE ZA USLUŽBENCE CENTROV ZA SOCIALNO DELO, KI DELAJO Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM

8. december 2022 od 9.00 do 13.00

Vsebina:

 Pregled poslovanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom centrov za socialno delo skozi zgodovino (Mag. Hedvika Zdovc, Zgodovinski arhiv Celje)

 Upravljanje sprememb in izzivi pri varstvu e-gradiva centrov za socialno delo (Dr. Jože Škofljanec, Arhiv Republike Slovenije) 

Uporaba EKN za CSD; praktični primeri, izmenjava prakse (Darja Naglič, vodja glavne pisarne Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

Delavnice bodo potekale v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, Trdinova ulica 4, Ljubljana, v veliki predavalnici v pritličju.

Delavnica se upošteva kot strokovno izobraževanje iz 10. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16).

Prijave so možne do zapolnitve razpoložljivih mest.

Cena delavnice je 60,00 EUR.

Število prijav je omejeno. Prijavnica in več informacij je na voljo na spletni strani arhiva www.zal-lj.si.

Prijave zbiramo preko http://www.zal-lj.si/prijavnica-za-arhivsko-delavnico/. Prijavnica velja kot naročilnica. V kolikor prijava ne bo oddana preko prijavnice, vaše prijave ne moremo upoštevati.

 

Z lepimi pozdravi, dr. Zdenka Semlič Rajh, direktorica

Prilagoditev pisave