Datum in kraj: 1785, april 1., Pressburg
Vsebina: Kovaški ceh iz Pressburga (v njegovem imenu cehovski mojster Georg Stefan W.) izdaja Valentinu Kopčaverju cehovsko učno pismo, v katerem potrjuje, da je pri njih opravil učno dobo (3 leta in 7 mesecev) in se pri tem obnašal tako, kot se za pravega kovaškega vajenca spodobi.
Original ali kopija: original; besedilo vpisano na tiskano predlogo z veduto Pressburga v zgornji polovici (grafika)
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 46,0 x 34,5
Ohranjenost: dobro ohranjen
Pečat: brez pečata
Objave: neobjavljen

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave