Arhivske delavnice

Oseba, ki je uspešno opravila preizkus strokovne usposobljenosti, mora za ohranitev veljavnosti tega preizkusa svoje strokovno znanje redno dopolnjevati in obnavljati. Za dopolnjevanje in obnavljanje znanja se mora na vsake tri leta udeležiti vsaj enega strokovnega izobraževanja v organizaciji slovenskih javnih arhivov.

Za tiste, ki so opravili preizkus strokovne usposobljenosti do dneva uveljavitve Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (5. november 2016), začne triletno obdobje za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja teči s 5. novembrom 2016. Za tiste, ki omenjeni preizkus opravijo po tem datum, se triletno obdobje začne z dnevom, ko opravijo preizkus.

Arhivske delavnice so oblika strokovnega izobraževanja za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja. Delavnice izvajajo pristojni arhivisti po posameznih področjih (uprava, šolstvo, pravosodje, zdravstvo in sociala, gospodarstvo, kultura in šport). Naravnane so k praktičnemu delu ter reševanju konkretnih primerov pri delu uslužbencev, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom.

Aktualno: Naslednje delavnice bodo potekal med 10. in 18. novembrom 2022, ob 9. uri. Več informacij na tej povezavi INFORMACIJE.

Prijava na delavnico

Prijavnica za arhivsko delavnico

Cena izobraževanja

Cena programa znaša 60 € za posameznega udeleženca.

Cena vključuje usposabljanje po programu delavnice.

Plačilo

Po opravljeni storitvi boste po izstavljenem računu nakazali zneske na transakcijski račun arhiva SI56 0110 0603 0375 185.

Informacije

Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko (01) 306 13 06 (tajništvo) ali nam pošljite svoja vprašanja po e-pošti na naslov prijave@zal-lj.si.

 

Arhivistka predstavlja tehnično opremo za popisovanje arhivskega gradiva
Udeleženci pri predavanju seminarja za strokovno usposabljanje za delo z dokumentarnim in arhivskim gradivom
Predavanje o strokovnem usposabljanju za delo z dokumentarnim in arhivskim gradivom

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave