Listine iz Zbirke listin Škofja Loka, 1504–1842

V Zbirki listin Škofja Loka (SI_ZAL_ŠKL/0408) je 27 listin (1504–1842), trije cehovski urbarji (1522–1603) in štiri cehovska učna pisma (1755–1790). Glede na njihov izvor so razdeljene na mestne, notarske, cehovske, gospoščinske in zasebne listine. Prevladujejo listine, urbarji in učna pisma škofjeloških cehov (16) ter zasebne listine Novakove kmetije v Dražgošah (10). Z njimi so izstavitelji (freisinški škofje kot zemljiški gospodje, avstrijski cesarji, stolni prošt, cehovski mojstri in pomembni posamezniki) potrjevali razne pravice (mestne, cehovske, pravice do letnih sejmov), nastavljali notarja, potrjevali učno dobo in urejali premoženjsko pravne zadeve.

Notarske listine

1659, avgust 3., Dunaj

Cehovske listine in učna pisma

Zasebne listine

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave