V SLOGI K USPEHU!

Arhivsko gradivo društev iz fondov Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Iz bogate zakladnice arhivskih depojev vam predstavljamo nekaj dokumentov o društveni dejavnosti nekdanjih in današnjih prebivalcev Osrednje Slovenije.

Društva ali klubi so nevladne in nepridobitne organizacije, ki delujejo na prostovoljni osnovi in omogočajo vsakomur, da je dejaven na področju, ki ga zanima. Nekatera društva imajo že dolgo tradicijo in segajo daleč v 19. stoletje, številna so nastala šele pred kratkim. V njih je tisoče ljudi posvetilo svoj prosti čas določenemu športnemu, znanstvenemu, umetniškemu, humanitarnemu, narodnozavednemu ali izobraževalnemu cilju. Zato je vsako društvo pomemben odraz časa in družbe in v ožjem smislu odstira skupne interese, potrebe in kulturo neke skupine ljudi.

In kako je danes? Ta trenutek deluje v Republiki Sloveniji približno 24.000 različnih društev, ki nam omogočajo, da zdravo in kakovostno preživljamo prosti čas. V nekaterih se pod vodstvom strokovnjakov urimo v športu, raznih spretnostih in umetnosti. Druga so tu zato, da nam lajšajo težave in ponudijo pomoč, ko se znajdemo v življenjski stiski. Naši predniki so taka prostovoljna dejanja visoko cenili, zato so dokaze o tem skrbno hranili. Nekaj takih dragocenih dokumentov si lahko ogledate na tej razstavi.

Avtorji razstave se vam zahvaljujemo za ogled in vas obenem prijazno nagovarjamo: varujte dokumente, ki pričajo o korakih vašega življenja. Postojte in še malo pomislite, preden jih dokončno zavržete. Morda bi se jih zgodovinarji – arhivisti nadvse razveselili.

Vsi za enega, eden za vse športna društva
Zmagi gremo naproti športna društva
S pesmijo v svobodo… kulturno-umetniška društva
V MIRU IN VOJNI NEGUJ DOBROSRČNOST IN DELAJ ZA ZDRAVJE
POŠTENO DELO NAJ ŽIVI!
V BESEDI JE MOČ
»Brez vodnika ves teden, s kažipotom 2 dni«
TEHNIKA IN NARAVA

Idejni vodja projekta: mag. Marjana Kos
Urednica razstave: Dunja Mušič
Avtorji razstave: Luka Cerar, Elizabeta Eržen Podlipnik, Mira Hodnik, mag. Marjana Kos, Dunja Mušič
Jezikovni pregled: Aleksandra Gačić (slovenščina), Sebastijan R. Maček (angleščina)
Prevod v angleščino: Dunja Mušič
Oblikovanje: Barbara Bogataj Kokalj
Zgodovinski arhiv Ljubljana, zanj dr. Zdenka Semlič Rajh
Spletna izvedba: Jože Glavič
Ljubljana, december 2020

Prilagoditev pisave