Razglednica Kranj

4,2 KILOMETRA V POL STOLETJA

50 let Enote za Gorenjsko Kranj

Leto 2023 je za Zgodovinski arhiv Ljubljana leto praznovanj – dopolnil je 125 let delovanja, 50-letnice pa praznujejo tudi enote v Idriji, Novem mestu in Kranju.

Enota za Gorenjsko s sedežem v Kranju, ki še čaka na svojo namensko zgradbo, v kateri bi bili združeni pisarniški, čitalniški in skladiščni prostori, je v kranjskem kulturnem prostoru prisotna od leta 1973. Ob obletnici začetka delovanja enote predstavljamo nekaj milimetrov gradiva, ki ga hranimo, oziroma nekaj milimetrov poti, ki so jih v svoji pestri zgodovini prehodili Gorenjci in priseljenci na Gorenjsko.

Enota hrani 4,2 kilometra gradiva z različnih področij delovanja uprave, pravosodja, šolstva, gospodarstva … Ogledali si bomo, kako so se izobraževali čevljarji na Gorenjskem ter kako je potekal boj proti »prevratnim idejam« v obdobju Kraljevine SHS oziroma Kraljevine Jugoslavije. Seveda ne moremo mimo različnih prekrškov, ki so tako ali drugače burili duhove. Na vsakdanjik Gorenjcev je močno vplival tudi razvoj gospodarstva, zato se bomo sprehodili skozi nekaj velikih in pomembnih podjetij. Ker se lahko na našem koncu pobahamo s čudovitimi gorami, bomo obiskali nekaj planinskih koč, po pohodništvu pa si bomo odpočili ob Blejskem jezeru.

Želimo vam prijetno popotovanje po Gorenjskem!

Avtorji: Luka Cerar, Martina Fekonja, dr. Gorazd Stariha
Koordinatorka razstave: Martina Fekonja
Oblikovanje: Barbara Bogataj Kokalj
Jezikovni pregled: Tanja Jeras
Izdelava spletne strani: Martina Fekonja in Jože Glavič

Literatura in viri

Bole, Petra: Tovarne v vrtincu podob. Radovljica: Muzeji radovljiške občine, 2022.
Knific, Bojan: Tržiški šuštarji. Tržič: Tržiški muzej, 2015.
Leben, Nika: Blejske in bohinjske vile v stilni govorici historizma in secesije. V: Bled tisoč let: Blejski zbornik 2004. Radovljica: Didakta, 2004, str. 347–362.
Mikša, Peter: Narodnostni boji v planinstvu na Slovenskem do 1. svetovne vojne. V: Zgodovina za vse (2011), št. 2, str. 59–70.
Več avtorjev: 100 let Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 1998.
Več avtorjev: 111 let Zgodovinskega arhiva Ljubljana: 1898–2009. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2009.
Več avtorjev: Naše tovarne, naš ponos: industrijska dediščina Gorenjske. Kranj: Gorenjski muzej, 2016.
Več avtorjev: Petdeset let Tehniške tekstilne šole. Dvajset let Tehniške čevljarske šole. Kranj: Tekstilni obutveni center, 1980.
www.pzs.si (dostop 5. 4. 2023)

*naslovna fotografija:
Most čez reko Savo na razglednici povezuje delovne prostore Enote za Gorenjsko Kranj, in sicer depo na eni strani in poslovne prostore na drugi strani reke. Levo od mostu je viden leta 2022 pogoreli Majdičev mlin, ki je bil nekdaj eden največjih v Avstro-Ogrski in v katerem je leta 1893 zagorela prva žarnica v Kranju.
SI_ZAL_KRA/0145, Razglednice in voščilnice, t. e. 2

Prilagoditev pisave