Poslovil se je naš nekdanji sodelavec dr. France Štukl

V četrtek, 10. novembra 2022, se je za vedno poslovil naš nekdanji sodelavec dr. France Štukl, arhivist, zgodovinar, umetnostni zgodovinar, prejemnik Aškerčeve nagrade, častni občan Občine Škofja Loka in častni član Muzejskega društva Škofja Loka. Dr. France Štukl se...

več...
Vabilo na delavnice za uslužbence centrov za socialno delo, ki delajo z dokumentarnim gradivom

Vabilo na arhivske delavnice, Zgodovinski arhiv Ljubljana

  Spoštovani, v skladu z 39., 53. in 54. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06, 24/14 - Odl. US in 51/14) in 4. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št....

več...

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave