Iskanje gradiva

Osnovne podatke o vsebini naših arhivskih fondov in zbirk na spletu najdete v Virtualni arhivski čitalnici – VAČ. VAČ omogoča poizvedovanje po podatkih o arhivskem gradivu, ki ga hranijo slovenski regionalni arhivi (Zgodovinski arhiv Ljubljana, Pokrajinski arhiv Maribor, Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv Koper, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici) in Arhiv Republike Slovenije.

Nekaj osnovnih napotkov in nasvetov o iskanju arhivskega gradiva je mogoče dobiti tudi po telefonu in elektronski pošti zaposlenih v čitalnicah.

Za natančnejše podatke je treba obiskati arhivske čitalnice, kjer so na voljo arhivski popisi fondov in zbirk na papirju. V popisih boste najlažje našli gradivo, ki ga iščete. Večina popisov je dostopna za pregledovanje tudi na računalniku v arhivski čitalnici.

Za dodatne informacije o gradivu se lahko obrnete tudi na zaposlene v čitalnicah, ki vam bodo svetovali, kje bi se utegnilo nahajati arhivsko gradivo, ki ga iščete. Iskanje gradiva je lahko precej dolgotrajno, zato v ta namen predvidite dovolj časa.

Ko imate natančne podatke o tem, kje se nahaja želeno arhivsko gradivo, je treba gradivo naročiti v čitalnici. Od naročila do neposredne uporabe arhivskega gradiva v čitalnici navadno poteče nekaj dni.

Stari iskalnik SIRAnet se ne posodablja več, je pa še vedno dostopen na povezavi SIRAnet.

Ljubljana
Čitalnica
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Ljubljani
Trdinova ulica 4, p. p. 1614
1001 Ljubljana
Sprejemna pisarna
ponedeljek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
petek: 8.00–12.00
Čitalnica:
T: +386 (0)1 306 13 20Sprejemna pisarna:
T:+386 (0)1 306 13 17
+386 (0)1 306 13 03
F: +386 (0)1 426 43 03
E: sprejemna@zal-lj.si
Kranj
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek, petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8
4000 Kranj
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)4 280 59 00
F: +386 (0)4 202 44 48
E: zal.kra@zal-lj.si
Novo mesto
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek,petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1 (grad Grm)
8000 Novo mesto
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)7 394 22 40
F: +386 (0)7 394 22 48
E: zal.nme@zal-lj.si
Škofja Loka
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1c
4220 Škofja Loka
   T: +386 (0)4 506 07 00
F: +386 (0)4 506 07 08
E: zal.skl@zal-lj.si
Idrija
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2
5280 Idrija
  T: +386 (0)5 372 22 70
F: +386 (0)5 372 22 71
E: zal.idr@zal-lj.si

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave