Vizitka

Pročelje stavbe Zgodovinskega arhiva v Ljubljani, Mestni trg 27

Vhod v Zgodovinski arhiv Ljubljana.

Naziv: Zgodovinski arhiv Ljubljana
Sedež: Mestni trg 27, 1001 Ljubljana
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Davčna številka: 26248522
Matična številka: 5052041
IBAN: SI56 0110 0603 0375 185
Šifra dejavnosti: 91.012
Odgovorna oseba: dr. Zdenka Semlič Rajh, direktorica
Telefon: +386 (0)1 306 13 06
Faks: +386 (0)1 426 43 03
E-pošta: zal@zal-lj.si
Splet: www.zal-lj.si

 

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave