Domov > Učne ure

Učne ure v arhivu

Zgodovinski arhiv Ljubljana v okviru svoje pedagoške dejavnosti organizira splošne predstavitve arhiva, tematske predstavitve določenih zvrsti arhivskega gradiva ter arhivsko pravljično delavnico za najmlajše. Prijave po telefonu ali elektronski pošti sprejemajo kontaktne osebe najmanj teden dni pred obiskom skupine.

Učenci pri ogledu filma z naslovom Arhivistika ni dolgočasna veda
Arhivistka predstavlja arhivsko gradivo
Sedeča skupina otrok pri predstaviti listine s pečatom

Delovni listi

Delovni listi za vse vedoželjne. Preizkusi se v vlogi arhivskega detektiva in reši delovni list!
Namig: Kratki filmi so le klik stran (klikni me)

Delovni list Arhivstika ni dolgočasna veda

Kviz na temo “Arhivistika ni dolgočasna veda”

Delovni list primeren za predmet: ZGODOVINA
6. / 7. razred: obvezna tema Ostanki preteklosti (Spoznavamo zgodovino)
Stopnja: drugo/tretje triletje osnovne šole,
Srednja šola: 1. letnik srednjih šol

Delovni list na temo Kulinarika

Kviz na temo “Od jajca do jabolka ali od začetka do konca”
Delovni list primeren za predmet: ZGODOVINA, SLOVENŠČINA
8. razred: obvezna tema: Meje znanega sveta se razširijo
Stopnja: tretje triletje osnovne šole
Medpredmetne povezave: slovenščina, geografija
Stopnja: tretje vzgojno-izobraževalno obdobje

Rešitve

Delovni list Avtobilizem

Kviz na temo “Avtomobilizem na Kranjskem”

Delovni list primeren za predmet: ZGODOVINA
8. razred: obvezna tema Industrializacija, izbirna tema Prve kapitalistične velesile in izumi, ki so spremenili življenje ljudi)
9. razred: obvezni temi Gospodarske spremembe v 20. in 21. stoletju ter Slovenci v 20. in 21. stoletju, izbirna tema Od telegrafa do svetovnega spleta
Stopnja: tretje triletje osnovne šole

Rešitve

Delovni list MISKA MICA V ARHIVU

Miška Mica v arhivu

  • 4. in 5. razred osnovne šole: predmet Družba;
  • 6. razred osnovne šole: za predmet Zgodovina ter obvezna tema Ostanki preteklosti (Spoznavamo zgodovino).

Rešitve

Delovni list MISKA MICA IN EGIPCANSKI PREDNIKI

Miška Mica in njeni egipčanski predniki z gradu Fužine

  • 4. in 5. razred osnovne šole: predmet Družba;
  • 6. razred osnovne šole: predmet Zgodovina ter obvezna tema Ostanki preteklosti (Spoznavamo zgodovino) ter izbirna tema Začetki znanosti, umetnosti in verovanja.

Rešitve

Delovni list MISKA MICA IN LEOPOLDOVO PISMO

Miška Mica najde Leopoldovo pismo Rozaliji

  • 6. razred osnovne šole: predmet Zgodovina ter obvezna tema Ostanki preteklosti (Spoznavamo zgodovino).

Rešitve

Enota v Ljubljani (Mestni trg 27, Ljubljana)

Učna ura za osnovnošolce (od 2. triade dalje), dijake, študente in druge skupine

Vsebina: splošna predstavitev dejavnosti arhiva, predstavitveni film o arhivu in prikaz zanimivejših primerkov arhivskega gradiva.

Čas trajanja: 60 minut.

Izvajalka in kontaktna oseba: mag. Marjana Kos.

Arhivska pravljična delavnica za osnovnošolce (1. triada) in otroke iz vrtcev (od 5. leta dalje)

Vsebina: svet dogodivščin zvedave miške Mice in prijaznega arhivskega duhca Ferdija iz arhivskih pravljic o miški Mici.

Podrobnejša predstavitev

Čas trajanja: 60 minut.

Izvajalki in kontaktni osebi: Hana Habjan in Barbara Žabota.

Predstavitev določenih zvrsti arhivskega gradiva

Vsebina: predstavitev določenih zvrsti arhivskega gradiva. Predstavitve pripravljajo pristojni arhivisti glede na resor, iz katerega izhaja arhivsko gradivo.

Čas trajanja: ok. 60 minut.

Kontaktna oseba: mag. Marjana Kos.

Enota v Škofji Loki (Partizanska cesta 1 c, 4220 Škofja Loka)

Učna ura za osnovnošolce, dijake, študente in druge skupine

Vsebina: splošna predstavitev dejavnosti arhiva in prikaz zanimivejših primerkov arhivskega gradiva.

Čas trajanja: ena šolska ura.

Izvajalka in kontaktna oseba: Elizabeta Eržen Podlipnik.

Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto (Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto)

Učna ura za osnovnošolce

Vsebina: splošna predstavitev dejavnosti arhiva, prikaz zanimivejših primerkov arhivskega gradiva in spoznavanje osnov kaligrafije.

Čas trajanja: okoli 45 min.

Izvajalka in kontaktna oseba: Dunja Mušič.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave