Objave virov, študije, arhivski inventarji in drugo

Naslovnica knjige Živeti v socialistični Ljubljani

David Petelin, Živeti v socialistični Ljubljani: mestno življenje v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni, 2. dopolnjena izd., Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 39, Ljubljana, 2020

CENA: 25€

Več o knjigi

Naslovnica Vodnik po arhivskem gradivu 1. svetovne vojne.

Vodnik po arhivskem gradivu 1. svetovne vojne. Izdali: Arhiv Republike Slovenije, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Zgodovinski arhiv Celje, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Nadškofijski arhiv Ljubljana, Nadškofijski arhiv Maribor, Škofijski arhiv Koper, Ljubljana, 2017

CENA: 19€

Naslovnica Miška Mica in njeni egipčanski predniki z gradu Fužine

Barbara Pešak Mikec, Nataša Budna Kodrič, Miška Mica in njeni egipčanski predniki z gradu Fužine, Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2017

CENA: 10€

Več o knjigi

Naslovnica Samo zaradi lakote in žeje gre Slovenec malokedaj v krčmo: Podoba ljubljanskih gostišč na prelomu 19. v 20. stoletje

Barbara Pečnik, Samo zaradi lakote in žeje gre Slovenec malokedaj v krčmo: Podoba ljubljanskih gostišč na prelomu 19. v 20. stoletje, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 38, Ljubljana, 2017

CENA: 18 €

Več o knjigi

Naslovnica Zgodovina morale, 2. Ljubezenske strasti, prevare in nasilje ter njihovo obravnavanje na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo

Dušan Kos, Zgodovina morale, 2. Ljubezenske strasti, prevare in nasilje ter njihovo obravnavanje na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo, Založba ZRC SAZU in Zgodovinski arhiv Ljubljana, Thesaurus memoriae, Ljubljana, 2016

CENA: 49 €
Cena za študente in dijake: 34,5 €

Naslovnica Valvasor, kuharica Ana in težave z duhom gospe Gallenberg: o prikazovanju duhov in reševanju nesrečnih duš na Slovenskem v novem veku

Dušan Kos, Valvasor, kuharica Ana in težave z duhom gospe Gallenberg: o prikazovanju duhov in reševanju nesrečnih duš na Slovenskem v novem veku, 2., dopolnjena izdaja, 1. natis, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 37, Ljubljana, 2016

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Naslovnica Zgodovina morale, 1. Ljubezen in zakonska zveza na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo
Dušan Kos, Zgodovina morale, 1. Ljubezen in zakonska zveza na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo, Založba ZRC SAZU in Zgodovinski arhiv Ljubljana, Thesaurus memoriae, Ljubljana, 2015

CENA: 49 €
Cena za študente in dijake: 34,5 €

 

Naslovnica Tržič v arhivskem gradivu fonda Občina Tržič
Gorazd Stariha, Tržič v arhivskem gradivu fonda Občina Tržič (18601920), Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 36, Ljubljana, 2015
CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

 

Naslovnica Arhivi - zakladnice spomina

Arhivi – zakladnice spomina: Arhiv Republike Slovenije, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Zgodovinski arhiv Celje, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Nadškofijski arhiv Ljubljana, Nadškofijski arhiv Maribor, Škofijski arhiv Koper, Ljubljana, 2014
CENA: 30 €
Cena za študente in dijake: 20 €

Naslovnica Miška Mica najde Leopoldovo pismo Rozaliji

Barbara Pešak Mikec, Nataša Budna Kodrič, Miška Mica najde Leopoldovo pismo Rozaliji, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana, 2014

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Več o knjigi

Naslovnica Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov: 1269–1820, 4. zvezek
Vladislav Fabjančič, Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov: 12691820, 4. zvezek, Župani in sodniki: 16501785, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 34, Ljubljana, 2012

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Naslovnica Portretna fotografija, Osebnosti mesta Ljubljane: arhivski inventar
Jože Suhadolnik, Portretna fotografija, Osebnosti mesta Ljubljane: arhivski inventar, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 33, Ljubljana, 2011

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Naslovnica Miška Mica v arhivu

Nataša Budna Kodrič, Barbara Pešak Mikec, Miška Mica v arhivu, Založba Morfem, Ljubljana, 2010

V pripravah na ponatis.

CENA: 8 €
Cena za študente in dijake: 5,60 €

Več o knjigi

Naslovnica Iz zapiskov, dokumentov in spominov Matije Maležiča: zgodbe krutih časov
Matija Maležič, Iz zapiskov, dokumentov in spominov Matije Maležiča: zgodbe krutih časov, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 32, Ljubljana, 2008

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Naslovnica Novomeške hiše in ljudje s poudarkom na obdobju od srede 18. do srede 19. stoletja
Meta Matijevič, Novomeške hiše in ljudje s poudarkom na obdobju od srede 18. do srede 19. stoletja, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 31, Ljubljana – Novo mesto, 2007

CENA: 20 €
Cena za študente in dijake: 14 €

Naslovnica Arhivistika – zgodovina – pravo
Arhivistika – zgodovina – pravo: Vilfanov spominski zbornik / Archivkunde, Geschichte, Recht: Gedenkschrift für Sergij Vilfan / Archives, History, Law: Vilfan΄s Memorial Volume, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 30, Ljubljana, 2007

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Naslovnica Lokalna oblast na Slovenskem v letih 1945–1955
Janez Kopač, Lokalna oblast na Slovenskem v letih 19451955, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 29, Ljubljana – Kranj, 2006

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Naslovnica Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov 1269–1820, 3. zvezek
Vladislav Fabjančič, Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov 12691820, 3. zvezek, Župani in sodniki: 16051650. Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 28, Ljubljana, 2005

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Naslovnica Malefične svoboščine Ljubljančanov
Malefične svoboščine Ljubljančanov / Deren von Laibach Malefitzfreihaittn: ljubljanski kazenski sodni red, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 25, Ljubljana, 2004

CENA: 70 € – zlata obroba; 40 € – navadna obroba 
Cena za študente in dijake: 49 € – zlata obroba; 28 € – navadna obroba

Naslovnica Ljubljanski župani skozi čas, 500 let ljubljanskih županov
Ljubljanski župani skozi čas, 500 let ljubljanskih županov / Ljubljana Mayors Through Time: 500 Years of Ljubljana Mayors, (Sonja Anžič, Damjan Hančič, Tatjana Šenk), Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana, 2004

CENA: 40 €
Cena za študente in dijake: 28 €

Naslovnica Iz mojega življenja
Jakob Štukl, Iz mojega življenja, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 24, Ljubljana, 2004

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Naslovnica Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov: 1269–1820, 2. zvezek
Vladislav Fabjančič, Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov: 12691820, 2. zvezek, Župani in sodniki: 15041605, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 23, Ljubljana, 2003

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Naslovnica Skrb za uboge v deželi Kranjski: socialna politika na Kranjskem od srede 18. stoletja do leta 1918
Sonja Anžič, Skrb za uboge v deželi Kranjski: socialna politika na Kranjskem od srede 18. stoletja do leta 1918, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 22, Ljubljana, 2002

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Naslovnica Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov: 1269–1820, 1. zvezek,
Vladislav Fabjančič, Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov: 12691820, 1. zvezek, Sodniki: 12691504, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 20, Ljubljana, 1998

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Naslovnica Izbrane listine Zgodovinskega arhiva Ljubljana (1320–1782): transkripcije z regesti in komentarji
Dragan Matić, Božo Otorepec: Izbrane listine Zgodovinskega arhiva Ljubljana (13201782): transkripcije z regesti in komentarji, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 19, Ljubljana, 1998

CENA: 20 €
Cena za študente in dijake: 14 €

Naslovnica Kulturni utrip med prvo svetovno vojno: kulturne in družabne prireditve v sezonah 1913/14–1917/18
Dragan Matić, Kulturni utrip med prvo svetovno vojno: kulturne in družabne prireditve v sezonah 1913/141917/18, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 15, Ljubljana, 1995

CENA: 9 €
Cena za študente in dijake: 4,50 €

Naslovnica Zdravstvene in higienske razmere v Ljubljani (1895–1910)
Judita Šega, Zdravstvene in higienske razmere v Ljubljani (18951910), Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 12, Ljubljana, 1993

CENA: 9 €
Cena za študente in dijake: 4,50 €

Razstavni katalogi

Slovenci, začenjajo se novi časi

Slovenci, začenjajo se novi časi

Elizabeta Eržen Podlipnik, Mira Hodnik, Dunja Mušič, Judita Šega, Slovenci, začenjajo se novi časi… (1918-1920), Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2018

CENA: 5€

Naslovnica Šentpetrsko predmestje: zgodovinski in arhitekturni oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana
Šentpetrsko predmestje

Jože Suhadolnik, Nataša Budna Kodrič: Šentpetrsko predmestje: zgodovinski in arhitekturni oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, 2017

CENA:  10€
Cena za študente in dijake:  7€

Naslovnica V zaledju soške fronte
V zaledju soške fronte

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Pokrajinskega arhiva Koper, Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Gornjesavskega muzeja Jesenice in Tolminskega muzeja, Ljubljana, 2015

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,50 €

Naslovnica Kuge, lakote in vojske – reši nas, o Gospod! Kranjska v prvem letu velike vojne
Kuge, lakote in vojske – reši nas, o Gospod! Kranjska v prvem letu velike vojne

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, 2014

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

Naslovnica Poljansko predmestje: zgodovinski in arhitekturni oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana
Jože Suhadolnik, Nataša Budna Kodrič: Poljansko predmestje: zgodovinski in arhitekturni oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, 2013

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

 

Naslovnica Stavbna dediščina mesta Kranja v arhivskem gradivu
Marija Kos, Stavbna dediščina mesta Kranja v arhivskem gradivu

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Gorenjsko, Kranj, 2011

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

 

Naslovnica Kongresni trg z okolico do Prešernovega trga: arhitekturni in zgodovinski oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana
Jože Suhadolnik, Sonja Anžič, Kongresni trg z okolico do Prešernovega trga: arhitekturni in zgodovinski oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, 2009

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

 

Naslovnica Ulice, ceste in trgi mesta Kranja v preteklosti
Marija Kos, Ulice, ceste in trgi mesta Kranja v preteklosti

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Gorenjsko, Kranj, 2009

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

 

Naslovnica Po njih izdelkih jih boste spoznali: o izbranih novomeških obrteh v času med svetovnima vojnama
Marko Polenšek, Po njih izdelkih jih boste spoznali: o izbranih novomeških obrteh v času med svetovnima vojnama

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Dolenjsko in Belo krajino, Novo mesto, 2008

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,50 €

 

Naslovnica Protestantizem na Loškem: ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja
Judita Šega, Protestantizem na Loškem: ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote v Škofji Loki, Škofja Loka, 2008

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,50 €

 

Naslovnica Podjetništvo v Kranju od leta 1918 do nacionalizacije leta 1948
Marija Kos, Podjetništvo v Kranju od leta 1918 do nacionalizacije leta 1948

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Gorenjsko, Kranj, 2006

CENA: 4 €
Cena za študente in dijake: 2 €

 

Naslovnica Novi trg z okolico: arhitekturni in zgodovinski oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana
Jože Suhadolnik, Sonja Anžič, Novi trg z okolico: arhitekturni in zgodovinski oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, 2006

CENA: 8 €
Cena za študente in dijake: 4 €

Naslovnica Novomeška trgovina in trgovci
Zorka Skrabl, Novomeška trgovina in trgovci

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Dolenjsko in Belo krajino, Novo mesto, 2005

CENA: 4 €
Cena za študente in dijake: 2 €

Naslovnica Ljubljanska mestna uprava od prvega župana dalje 1504‐2004
Ljubljanska mestna uprava od prvega župana dalje 15042004 (Sonja Anžič, Damjan Hančič in Tatjana Šenk)

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, 2004

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Naslovnica Stari trg, Gornji trg in Levstikov trg: arhitekturni in zgodovinski oris mestnih predelov in objektov, lastniki hiš ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana
Jože Suhadolnik, Sonja Anžič, Stari trg, Gornji trg in Levstikov trg: arhitekturni in zgodovinski oris mestnih predelov in objektov, lastniki hiš ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, 2003

CENA: 8 €
Cena za študente in dijake: 4 €

Naslovnica Živilski trg in Plečnikove tržnice z okolico v zgodovini: arhitekturni in zgodovinski oris predela med Ljubljanico, Ciril-Metodovim trgom, Stritarjevo in Kopitarjevo ulico ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana
Jože Suhadolnik, Dragan Matič, Živilski trg in Plečnikove tržnice z okolico v zgodovini: arhitekturni in zgodovinski oris predela med Ljubljanico, Ciril-Metodovim trgom, Stritarjevo in Kopitarjevo ulico ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, 1994

CENA: 6 €
Cena za študente in dijake: 3 €

Ponatisi starih razglednic Ljubljane

CENA: 0,50 €
Cena za študente: 0,35 €

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave