Datum in kraj: 1389, junij 19., s. l.
Vsebina: Ljubljanski meščan Pankrac Mezzrar in žena Agnes izdajata zadolžnico ter zastavita hišo in domec v Ljubljani.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 21,2 x 13,9
Ohranjenost: močno poškodovana zaradi lepila, v sredini izrezana luknja v premeru 5 cm
Pečat: pečata ljubljanskih meščanov, odpadla
Objave: Otorepec, GZL III/18.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave