Datum in kraj: 1432, februar 10., Innsbruck
Vsebina: Vojvoda Friderik prepušča ljubljanskim meščanom mestno mitnico v zakup.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 30,5 x 16,6
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat vojvode Friderika na hrbtu listine, udarjen na papir čez vosek, privezan z vrvico (okrušen)
Objave: Otorepec, GZL III/46; Komatar, JB, str. 22, št. 21.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave