Datum in kraj: 1450, maj 7., Dunajsko Novo mesto
Vsebina: Kralj Friderik IV. določa sodne kompetence mesta nad podložniki komende Nemškega viteškega reda.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 52,2 x 35,8
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat kralja Friderika IV., s pergamentnim trakom, odpadel
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 47–50, št. 15; Otorepec, GZL III/58; Komatar, JB, str. 24–25, št. 24; Klun, AfL II&III, str. 226–228 (izvleček).

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave