Datum in kraj: 1454, marec 27., s. l.
Vsebina: Kranjski vicedom Jurij Višnjegorski in deželni upravitelj Volfgang Guštanjski vidimirata listino, datirano 1453, avgust 5., Gradec, v kateri cesar Friderik III. dovoljuje ustanovitev nove mitnice na Planini pri Rakeku.
Original ali kopija: original
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 29,3 x 25,00
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečata obeh izstaviteljev, pritisnjena na listino
Objave: Otorepec, GZL III/63; Komatar, JB, str. 26–27, št. 27.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave