Datum in kraj: 1471, julij 5., Regensburg
Vsebina: Cesar Friderik III. ukazuje porušiti hiše v ljubljanskem predmestju.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 31,7 x 21,5
Ohranjenost: delno pregrizena in z madeži
Pečat: pečat cesarja Friderika III. kot zapora pisma na hrbtu listine, skoraj popolnoma okrušen
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 53–54, št. 17; Otorepec, GZL IV/1; Komatar, JB, str. 28, št. 30.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave