Datum in kraj: 1503, maj 2., s. l.
Vsebina: Kralj Maksimilijan I. prepoveduje Juriju Egkhu, vicedomu na Kranjskem, sekati les v mestnih gozdovih, ker je ta les namenjen za potrebe mesta in gradu.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 29,5 x 21,7
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat kralja Maksimilijana I., pritisnjen na hrbtu listine kot zapora, odpadel
Objave: Otorepec, GZL IV/38; Komatar, JB, str. 36, št. 46 (regest); Klun, DC, str. 53, št. 80.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave