Datum in kraj: 1506, november 11., Ljubljana
Vsebina: Ljubljanski škof Krištof Ravbar prosi za pečat na poravnalni listini Janeza Črnomaljskega, enega od razsodnikov.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 21,5 x 21,2
Ohranjenost: dobra
Pečat: mali pečat izstavitelja, pritisnjen na hrbtu listine
Objave: Otorepec, GZL IV/46; Komatar, JB, str. 37, št. 48 (regest).

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave