Datum in kraj: /1510/, marec 20., Augsburg
Vsebina: Cesar Maksimilijan I. naroča deželnemu glavarju in vicedomu na Kranjskem, naj skupaj z mestom Ljubljano ogradita mestni gozd in skrbita za novo zasaditev mestnega gozda.
Original ali kopija: kopija iz 16. stoletja
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 21,8 x 31,2
Ohranjenost: dobra
Pečat: _
Objave: Otorepec, GZL IV/47.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave