Datum in kraj: 1513, avgust 4., Oudenarde (na Flamskem)
Vsebina: Cesar Maksimilijan I. odobri mestu Ljubljani letno 400 gld za zidanje in naklade.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 37,0 x 25,5
Ohranjenost: zgornji rob malo obgrizen
Pečat: pečat izstavitelja, pristinjen na hrbet listine, odpadel
Objave: Otorepec, GZL IV/55; Komatar, JB, str. 37, št. 52 (regest).

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave