Datum in kraj: 1533, februar 15., Ljubljana
Vsebina: Andrej Lamberg, deželni upravitelj, insert listine kralja Ferdinanda, datirane 1533, januar 18., Innsbruck, v kateri le-ta odreja, da deželni glavar podeljuje višje sodstvo mestnim sodnikom.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 72,0 x 37,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja, ohranjen le pergamentni trak
Objave: Komatar, JB, str. 38, št. 56 (regest); Klun, DC, str. 68–69, št. 100.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave