Datum in kraj: 1534, november 1., Ljubljana
Vsebina: Kredenčno pismo kranjskih mest poslancem na dvor.
Original ali kopija: original
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 22,0 x 29,5 (dva folija)
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečati mest Ljubljane, Kranja, Kamnika, Novega mesta, Radovljice in Višnje Gore, pritisnjeni pod tekst, delno okrušeni
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave