Datum in kraj: 1535, september 4., Dunaj
Vsebina: Ljubljanski škof Krištof Ravbar odloči spor.
Original ali kopija: original
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 22,0 x 31,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: brez pečatov, samo podpisi
Objave: Komatar, JB, str. 39, št. 60 (regest).

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave