Datum in kraj: 1538, april 1., Ljubljana
Vsebina: Sigmund von der Durr, kranjski vicedom, potrjuje prodajo kupnega prava za pol hube v Glineku.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 40,0 x 30,0
Ohranjenost: delno prejedena od mrčesa
Pečat: pečat izstavitelja, na pergamentnem traku, delno zdrobljen
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave