Datum in kraj: 1555, januar 3., Ljubljana; 1561, januar 1., Ljubljana; 1566, julij 3., Ljubljana
Vsebina: Zbirka predpisov za mestno mitnico in tehtnico.
Original ali kopija: prepis
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 22,0 x 30,0 (10 folijev)
Ohranjenost: umazana
Pečat: brez pečata
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave