Datum in kraj: 1564, julij 26., (Ljubljana)
Vsebina: Odredbe župana, sodnika in sveta Ljubljane glede raznih zadev.
Original ali kopija: kopija iz 16. stoletja
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 22,0 x 31,5 (dva folija)
Ohranjenost: dobra
Pečat: _
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave