Datum in kraj: 1581, avgust 16., Kranj
Vsebina: Suzana, žena Janeza Rainfalla, meščana in protipisarja iz Kranja, hči Gregorja Dienstmanna, meščana iz Radovljice, proda polovico desetine od kmetij v Zgornjih in Spodnjih Lajšah, Jelenščah in kmetije pri Novaku v Selški dolini Maksu Plavcu iz Zgornjih Železnikov.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 38,5 x 34,0
Ohranjenost: srednje dobro ohranjena
Pečat: štirje pečati na pergamentnih trakovih, odtrgani in izgubljeni  Objave: neobjavljena

O arhivu

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave