Datum in kraj: 1581, december 1., Ljubljana
Vsebina: Ljubljanski škof Janez Tavčar sporoča kanoniku Janezu Latomusu (Steinmetzer), da ga je mesto Ljubljana prezentiralo na beneficij sv. Jurija v stolnici.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 33,5 x 28,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja, na pergamentnem traku, ob robu okrušen
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave