Datum in kraj: 1600, maj 18., Gradec
Vsebina: Nadvojvoda Ferdinand potrjuje privilegije mesta Ljubljane.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 56,0 x 44,0
Ohranjenost: mestoma rjavi madeži
Pečat: pečat odpadel
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 125–128, št. 36; Komatar, JB, str. 41, št. 71 (regest).

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave