Datum in kraj: 1632, december 8., Ljubljana
Vsebina: Uršula Cvetkovič, rojena Barbo, priznava prejem predpisanega vdovskega deleža.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 20,0 x 32,0
Ohranjenost: na enem od pregibov preperela
Pečat: pečat iz rdečega voska (dobro ohranjen)
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave