Datum in kraj: 1644, marec 18., Ljubljana
Vsebina: Adam Lamberg prodaja gospostvo Boštanj (Weissenstain).
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 61,0 x 34,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečata Henrika Paradeiserja in izstavitelja, v lesenih škatlicah na pergamentnem traku, ohranjena
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave