Datum in kraj: 1661, september 10., Dunaj
Vsebina: Cesar Leopold I. prepoveduje na pritožbo kranjskih mest trgovino na podeželju.
Original ali kopija: original tiskovina
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 60,0 x 44,0
Ohranjenost: ob robeh raztrgana
Pečat: pečat izstavitelja, pod tekstom, na papirju čez vosek
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave