Datum in kraj: 1662, februar 27., Ljubljana
Vsebina: Franc Albert von Kheyssell proda pristavo v Ljubljani.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 41,5 x 34,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat mesta Ljubljane, v leseni škatlici na pergamentnem traku, ohranjen
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave