Datum in kraj: 1667, december 24., Dunaj
Vsebina: Cesar Leopold I. potrdi red ljubljanskih jermenarjev.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 25,5 x 32,0 (sedem folijev, rdeč žamet, vezava)
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat odpadel
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave