Datum in kraj: 1667, maj 19., Ljubljana
Vsebina: Odvetnik dr. Simon Kimovic (Kimouitz) prodaja posestvo Hoffenthal (op. bivši Codellijev grad) in urad Dobrovo.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 37,5 x 32,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: trije pečati, v lesenih škatlicah
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave