Datum in kraj: 1682, april 27., Ljubljana
Vsebina: Mestna komornika v Ljubljani podeljujeta v zakup travnik ob Ljubljanici.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 38,5 x 33,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: mali sodni pečat mesta Ljubljane, v leseni škatlici na pergamentnem traku
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave