Datum in kraj: 1706, april 23., Ljubljana
Vsebina: Franc grof Lanthieri, vicedom na Kranjskem, dovoli prodajo hiše.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 50,0 x 36,0
Ohranjenost: ob spodnjem robu strgana
Pečat: pečat izstavitelja, odpadel
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave