Datum in kraj: 1706, januar 27., Dunaj
Vsebina: Cesar Jožef I. potrdi privilegije mesta Ljubljane.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 75,0 x 65,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: veliki pečat izstavitelja, v leseni škatlici na črno-rumeni svileni vrvici
Objave: Komatar, JB, str. 41, št. 74 (omemba).

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave