Datum in kraj: 1718, januar 22., Dunaj
Vsebina: Cesar Karel VI. potrjuje privilegije mesta Ljubljane.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 75,0 x 66,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: veliki pečat izstavitelja, v leseni škatlici na črno-rumeni svileni vrvici
Objave: Komatar, JB, str. 43, št. 77 (regest).

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave