Datum in kraj: 1731, februar 10., Gradec
Vsebina: Cesar Karel VI. podari Karlu baronu Dietrichsteinu tri vicedomske urade.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 29,0 x 38,0 (šest folijev, kodeks)
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja, v leseni škatlici na črno-rumeni vrvici, ohranjen
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave