Datum in kraj: 1752, december 13., Dunaj
Vsebina: Cesarica Marija Terezija izdaja plemiško diplomo za brate Franca Ksaverja, Antona Janeza in Ignaca Hillebrande.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 29,0 x 35,0 (11 folijev)
Ohranjenost: dobra
Pečat: veliki pečat izstavitelja, v kovinski škatlici na srebrni vrvici, ohranjen
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave