Datum in kraj: 1757, februar 1., Ljubljana
Vsebina: Magistrat v Ljubljani izdaja zadolžnico Jakobu F. Zupancu (Suppanc), šentpeterskemu vikarju, za 300 gld.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 21,0 x 33,0 (dva folija)
Ohranjenost: dobra
Pečat: mali pečat mesta Ljubljane
Objave: Neobjavljena.

O arhivu

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave