Datum in kraj: 1768, marec 7., Ljubljana
Vsebina: Ljubljanski magistrat dovoli nakup njiv po pekovskem cehu.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 33,0 x 25,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: veliki pečat mesta Ljubljane, v leseni škatlici na pergamentnem traku
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave